REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Otázka: V prvním týdnu roku 2014 jsem uzavřel s pronajímatelem nájemní smlouvu na pronájmu bytu, avšak později jsem zjistil, že ve smlouvě vůbec není ujednána tzv. úhrada za plnění spojená s užíváním bytu. Je taková smlouva vůbec platná? Odpověď: Podle NOZ stačí, pokud je mezi stranami nájemní...

  Podnájem Otázka: Jak upravuje NOZ podnájem od 1.1.2014, je stále nutný souhlas pronajímatele s podnájmem bytu? Odpověď: Po 1.1.2014 je nutno rozlišovat, zda nájemce v bytě trvale bydlí (jedná se o faktický stav), pak se souhlas nevyžaduje. Např. je tedy možno v bytě dál bydlet a přenechat...

Výhrada lepšího kupce Otázka: Podle NOZ je možné sjednat tzv. „výhradu lepšího kupce“. Znamená to, že když mně někdo nabídne vyšší cenu než kupující, můžu s ním uzavřít kupní smlouvu? Odpověď: Podle NOZ nabývá prodávající uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce právo dát přednost lepšímu...

Nový občanský zákoník zakotvuje pojem lichva v §  1796 s tím, že neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k...

Článek ze dne 3.1.2014                Dotěrné obtěžování   Podle nového bčanského zákoníku, § 2986, by snad už mohl být konec dotěrným e-mailům, nebo alespoň některým.   (1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o...

Připravili jsme pro vás rovněž články týkající se zákona o obchodních korporacích, které jsou přehledně rozdělené na jednotlivá témata např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Více na http://www.rapravo.cz/pravo/obchodni-pravo

Článek ze dne 21.12.2013 Související články http://www.rapravo.cz/najem http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu http://www.rapravo.cz/najem-dopravniho-prostredku http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani http://www.rapravo.cz/ubytovani V tomto článku bychom se chtěli, alespoň ve...

Článek ze dne 20.12.2013   Nový občanský zákoník a věcná břemena   Věcná břemena jsou v NOZ upravena v ustanoveních §§ 1257 až 1308.   NOZ nyní rozděluje břemena na tzv. služebnosti a dále na reálná břemena. Služebnosti dělí NOZ na služebnosti pozemkové a služebnosti osobní...

Slevy, slevy, slevy Na webových stránkách britského deníku The Daily Telegraph se objevil článek o pokutě, kterou ve Velké Británii dostal obchodní řetězec Tesco. Ve stručnosti řečeno, řetězec přišel s akční nabídkou, při které prodával košíček jahod po dobu 14 týdnů za cenu 1,99 libry s tím, že...

Procvičte si angličtinu s profíkem. Zkuste překlad následujícího článku ….. časy, slovíčka, fráze … Upozorňujeme, že připravené věty na překlad nejsou vůbec jednoduché. Jsou pro vás velkou výzvou. Překlad pro vás připravil hrdý majitel Cambridge Certificate of Proficiency in English....