REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Výhrada lepšího kupce Otázka: Podle NOZ je možné sjednat tzv. „výhradu lepšího kupce“. Znamená to, že když mně někdo nabídne vyšší cenu než kupující, můžu s ním uzavřít kupní smlouvu? Odpověď: Podle NOZ nabývá prodávající uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce právo dát přednost lepšímu...

Nový občanský zákoník zakotvuje pojem lichva v §  1796 s tím, že neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k...

Článek ze dne 3.1.2014                Dotěrné obtěžování   Podle nového bčanského zákoníku, § 2986, by snad už mohl být konec dotěrným e-mailům, nebo alespoň některým.   (1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o...

Připravili jsme pro vás rovněž články týkající se zákona o obchodních korporacích, které jsou přehledně rozdělené na jednotlivá témata např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Více na http://www.rapravo.cz/pravo/obchodni-pravo

Článek ze dne 21.12.2013 Související články http://www.rapravo.cz/najem http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu http://www.rapravo.cz/najem-dopravniho-prostredku http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani http://www.rapravo.cz/ubytovani V tomto článku bychom se chtěli, alespoň ve...

Článek ze dne 20.12.2013   Nový občanský zákoník a věcná břemena   Věcná břemena jsou v NOZ upravena v ustanoveních §§ 1257 až 1308.   NOZ nyní rozděluje břemena na tzv. služebnosti a dále na reálná břemena. Služebnosti dělí NOZ na služebnosti pozemkové a služebnosti osobní...

Slevy, slevy, slevy Na webových stránkách britského deníku The Daily Telegraph se objevil článek o pokutě, kterou ve Velké Británii dostal obchodní řetězec Tesco. Ve stručnosti řečeno, řetězec přišel s akční nabídkou, při které prodával košíček jahod po dobu 14 týdnů za cenu 1,99 libry s tím, že...

Procvičte si angličtinu s profíkem. Zkuste překlad následujícího článku ….. časy, slovíčka, fráze … Upozorňujeme, že připravené věty na překlad nejsou vůbec jednoduché. Jsou pro vás velkou výzvou. Překlad pro vás připravil hrdý majitel Cambridge Certificate of Proficiency in English....

Na stránkách www.rapravo.cz vám nabízíme krátký seminář k absolutní a relativní neplatnosti dle NOZ. S absolutní a relativní neplatností souvisí také otázka dispozitivnosti právní úpravy.   NOZ je založen na principu smluvní volnosti, což znamená, že si strany mohou sjednat právní vztahy...

Jsme mezi prvními, kteří jsou schopní po 1.1.2014 nabídnout vzory smluv dle aktuální právní úpravy. Pokud byl pro vás tento vzor přínosem, klikněte prosím na „To se mi líbí.“ Děkujeme vám.     Nájemní smlouva uzavřená podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném...