REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

V otázkách Václava Moravce se Miloš Zeman mj. vyjádřil k přijetí eura tím způsobem, že jako velký optimista by mluvil o roce 2015, nicméně by si dal ještě rok nebo dva rezervu. Při vší úctě ke všem odborným článkům a nejrůznějším názorům na zavedení eura i na názory proti jeho zavedení je jeden...

V souvislosti s reformou soukromého práva byly ve Sbírce zákonů uveřejněny tři předpisy. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)  a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Zmíněné předpisy nabudou účinnosti dne...

Připravujeme pro vás aktuální texty k NOZ na www.rapravo.cz Článek ze dne 21.2.2013