Operátor O2 - reklamace

Tak jsme se radovali, jak dostaneme z vánočních slev 10 GB zdarma po další tři následující měsíce. Kdybychom toto nereklamovali, nedostali jsme nic. Nakonec operátor napsal, že jsme 10 GB objednali až 1.1.2017, ale nabídka platila jen do 31.12.2016, nicméně i přesto nám v rámci vstřícnosti data zdarma poskytne. Tak nevíme, máme se smát nebo naštvat? Nabídku bylo možno na webových stránkách objednat online, takže zjevně byla v den objednání aktivní a platná. Takže operátore, příště, až nebude nabídka na cokoli už platná, tak už ji laskavě nenabízej na svých webovkách a udělej si tam pořádek :)

Mimochodem by chtělo nechat přezkoumat postup O2 operátora při poskytování "slev" vůbec. Měli jsme v roce 2016 sjednanou slevu 200,-Kč/měsíc na mobilní internet, a to do roku 2018. Za cca 3 měsíce po dohodě o slevě mezi operátorem a námi, jako spotřebitelem, přišla faktura, kde na druhé straně byla nenápadná věta, že se jednostranně zvyšuje cena za služby 50,-Kč, což za rok dělá rozdíl 600,-Kč. Jak je možné ujednanou dohodu se spotřebitelem jako slabší stranou takto jednostranně měnit ???????