Bytová náhrada

PRÁVNÍ PORADNA

 

Dotaz:

Je pravda, že jako pronajímatel bytu už nemusím nikomu zajišťovat bytovou náhradu?

 

Odpověď:

NOZ v současné době již nestanoví povinnost poskytovat ze strany pronajímatele nájemci bytovou náhradu. Podle § 3076 NOZ však platí, že pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tj. NOZ zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena.

Ještě poznamenáváme, že bytová náhrada přichází v úvahu, když je rozváděno manželství.

Článek ze dne 20.1.2014