Dotěrné obtěžování

Článek ze dne 3.1.2014             

 

Dotěrné obtěžování

 

Podle nového bčanského zákoníku, § 2986, by snad už mohl být konec dotěrným e-mailům, nebo alespoň některým.

 

(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.