Justice

Sledujte http://www.rapravo.cz/galerie a http://www.rapravo.cz/galerie?page=1

 

Justice.cz

– oficiální server českého soudnictví

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 

 

Elektronická úřední deska resortu justice

V současné době jsou do projektu infoDeska zařazeny následující organizace:
• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Soudy (vrchní soudy, krajské soudy, okresní soudy, městské soudy, obvodní soudy)
• Státní zastupitelství (Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství, okresní státní zastupitelství, městská státní zastupitelství, obvodní státní zastupitelství)

http://infodeska.justice.cz/


 

 

Soudy v ČR

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx


 

 

Informace o soudních řízeních

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp


 

 

Informace o soudních jednáních

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp


 

 

Nejvyšší soud ČR

- rozhodnutí a stanoviska, informace o řízení

http://www.nsoud.cz/


 

 

Vyhledávání rozhodnutí vrchních a krajských soudů

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod


 

 

Nejvyšší správní soud

http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1


 

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188


 

 

Judikatura správních soudů

http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaBasicSearch&menu=262


 

 

Vrchní soud v Praze

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=217&o=207&kat=2064&d=...


 

 

Vrchní soud v Olomouci

http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=206&j=216&k=2055


 

 

Ústavní soud ČR

www.concourt.cz/clanek/internetcs