Kupní smlouva - výhrada zpětné koupě

PRÁVNÍ PORADNA

 

Otázka:

Slyšela jsem, že v NOZ je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k nemovitosti. Pokud vím, dosud to bylo možné jen u movité věci.

 

Odpověď:

Máte pravdu, po 1.1.2014 je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k věci nemovité, což znamená, že kupující bude mít povinnost převést na požádání věc zpět prodávajícímu, a to za úplatu. Je však dobré si ujednat lhůtu ve které má prodávající právo žádat vrácení věci. Pokud byste si tuto lhůtu nesjednali, platí NOZ tzn. že vzhledem k movité věci platí za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci dokonce desetiletá lhůta

A nezapomínejte, že výhrada zpětné koupě podle NOZ zavazuje i dědice (§ 2135 odst. 2 NOZ).

Článek ze dne 17.1.2014