Nabídkové řízení

Postup při prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví obce a postup při vyhlášení nabídkového řízení je přehledně připraven např. na těchto webových stránkách:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/majetkovy-odbor/