Nový občanský zákoník, nový zákon o zvláštních soudních řízeních, novela občanského soudního řízení

Nový zákon o zvláštních soudních řízeních (ZŘS - sněmovní tisk 931), přijatý v souvislosti s NOZ a novelou OSŘ, má 512 paragrafů a jeho výsledkem je vyčlenění nesporných řízení do samostatného zákona. Zákon je rozdělen na část obecnou a zvláštní. Pokud obecná část tohoto zákona neupravuje některou problematiku, použije se občanský soudní řád.  Zvláštní část zákona pak upravuje jednotlivé typy řízení (např. řízení ve věcech osob, pozůstalostní řízení, řízení ve věcech rodinně právních a opatrovnických)

Podotýkáme, že novela občanského soudního řádu (OSŘ - sněmovní tisk 932) má celkem 366 novelizačních bodů. Je důležité upozornit zejm. na změny ve věcné příslušnosti soudů a na změny terminologické např. na nově zavedené termíny svéprávnost či právní osobnost (viz NOZ).

27.5.2013