Právní poradna - kauce

Kauce – nájem

Dotaz:

Majitel bytu nám poslal návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu, podle které požaduje tříměsíční kauci. Pro nás je kauce v takové výši problém. Má na kauci v takové výši právo?

Odpověď

Bohužel, musíme konstatovat, že podle NOZ je kauce k zajištění plnění nájemcových povinností z nájmu bytu nebo domu upravena tak, že nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného (§ 2254 NOZ). Je tak na pronajímateli, jakou kauci bude po nájemci požadovat, ale je také na nájemci, jestli bude takovou výši akceptovat a nebo se s pronajímatelem pokusí dohodnout na kauci nižší a nebo se raději poohlédne po jiném bytě. Ať už se Vám podaří s pronajímatelem dohodnout na nižší kauci nebo ne, máte podle NOZ po skončení nájmu právo na vrácení kauce (pokud si pronajímatel nezapočítá to, co mu nájemce případně z nájmu dluží) vč. případných úroků.

Článek ze dne 15.1.2014