Právní poradna - nájemní smlouva

Otázka:

V prvním týdnu roku 2014 jsem uzavřel s pronajímatelem nájemní smlouvu na pronájmu bytu, avšak později jsem zjistil, že ve smlouvě vůbec není ujednána tzv. úhrada za plnění spojená s užíváním bytu. Je taková smlouva vůbec platná?

Odpověď:

Podle NOZ stačí, pokud je mezi stranami nájemní smlouvy shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Pokud tedy Vaše smlouva obsahuje tato dvě ujednání, je platná.


Článek ze dne 16.1.2014