Finanční právo

Rozsudek pro uznání

Rozsudek pro uznání

Usnesení soudu vydané v občanském soudním řízení je listinou vydanou soudem České republiky; k tomu, aby bylo...

Rozsudek Nejvyššího soudu - zástavní právo, předkupní právo

Soud:

Nejvyšší soud...

Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2098/2005

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v...