Judikatura

Rozsudek pro uznání

Rozsudek pro uznání

Usnesení soudu vydané v občanském soudním řízení je listinou vydanou soudem České republiky; k tomu, aby bylo...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - předkupní a zástavní právo

21 Cdo 3472/2011

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

...

Rozsudek NS ČR 28 Cdo 2640/2012, vydání bezdůvodného obohacení, dobré mravy, synallagmatický závazek

28 Cdo 2640/2012

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr....

Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2098/2005

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 26 Cdo 3482/2010, neplatnost výpovědi z nájmu bytu

 

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 10.05.2011
Spisová značka: 26 Cdo 3482/2010
Typ rozhodnutí: ROZSUDEK
Heslo: Dokazování
Neplatnost právního...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2009, neplatnost kupní smlouvy a naléhavý právní zájem

 

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2009
 

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 05/31/2011
Spisová značka: 30 Cdo 3378/2009
Typ rozhodnutí...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. - 21 CDO 5236/2007, kupní cena nemovitosti, sleva, odpovědnost za vady na věci, koupě věci jak stojí a leží

 

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 11.02.2010
Spisová značka: 21 CDO 5236/2007
Heslo: Cena
Smlouva kupní
Dotčené předpisy: § 596 obč. zák....

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 33 Odo 1571/2006 - druhy pozemků, účelová komunikace, součást věci a bezdůvodné obohacení

Název judikátu: Bezdůvodné obohacení, hodnota užívacího práva.
Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 03/31/2009
Spisová značka: 33 ODO 1571/2006
Typ...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 2317/2004 - právo cesty přes cizí pozemek

 

Právní věta: Soud může ve prospěch vlastníka stavby zřídit právo cesty přes cizí pozemek ve smyslu § 151o odst. 3 obč. zák., i když je tato stavba obklopena pozemky...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 496/2004 - vydržení vlastnického práva - nemovitost

 

Vydržení vlastnického práva - nemovitost

 

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 06/03/2004
Spisová značka: 22 CDO 496/2004
Typ...