Občanské právo

Úrok z prodlení

...

Společnost podle nového občanského zákoníku a tichá společnost

Článek ze dne 3.1.2014

Níže uvedenými ustanoveními se navrhuje nahradit dosavadní úpravu sdružení...

Nový občanský zákoník a kupní smlouva

Kupní smlouva

Obecná ustanovení

Základní ustanovení

...
Právo cesty

Při stanovení náhrady za zřízení věcného břemene cesty podle § 151o odst. 3 obč. zák. nelze vycházet z ceny určené podle cenových předpisů. Je třeba zvážit všechny okolnosti případu, zejména...

Spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení

...

Bezdůvodné obohacení

Článek ze dne 16.6.2013

...

Smlouva - neplatnost, bezdůvodné obohacení

28 Cdo 620/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka...

Nájemné za užívání bytu

Stanovisko Nejvyššího soudu: Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/...

Vady věci, převod nemovitosti a odpovědnost za vady

Článek ze dne 7.7.2011

 

Převod nemovitosti a odpovědnost za vady

 

Práva kupujících a tomu odpovídající povinnosti prodávajících jsou...

Vyklizení pronajaté nemovitosti a svépomoc

Článek ze dne 31.5.2011

 

Vyklizení pronajaté nemovitosti a svépomoc

 

Pronajmout nemovitost a mít tak možnost přilepšit si do svého rozpočtu...