Obchodní právo

Zákon o obchodních korporacích - komanditní společnost

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

 

...
Zákon o obchodních korporacích - akciová společnost I

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...
Zákon o obchodních korporacích - akciová společnost II

Díl 5

 

                Orgány společnosti

...
Zákon o obchodních korporacích - závěrečná a přechodná ustanovení

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...
Zákon o obchodních korporacích - družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

 

...
Zákon o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným

Několik poznámek k s.r.o.

 

  1. zákonem o obchodních korporacích se řídí práva a povinnosti vzniklá ode dne účinnosti...
Zákon o obchodních korporacích - veřejná obchodní společnost

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...

Zákon o obchodních korporacích

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1....

Družstvo, založení, členství

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo, jeho založení,...

Družstvo a jeho orgány

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo a jeho orgány...