Správní právo

Správní řízení II

Článek ze dne 1.3.2011.

 

Jedním z mnoha správních řízení je např. řízení o...

Správní řízení

Článek ze dne 1.3.2011.

 

...

Předběžné opatření a poznámka v katastru nemovitostí

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.06.2008, čj. 9 As 60/2007 – 42

 

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.06.2008, čj....

ČÚZK

Článek ze dne 11.4.2011

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK, www.cuzk.cz)

 

...

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zde naleznete nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon...

Katastr nemovitostí

Zde naleznete nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon...