Trestní právo a daně

Lichva

Lichva

 

...

Prodej bytu a zamlčení podstatných skutečností

 

Právní věta:

 

I. Podvodné jednání prodávajícího spočívající v zamlčení podstatných skutečností není vyloučeno v souvislosti s prodejem...

Porosty jako součást pozemku a krádež

 

Právní věta: Porosty vysázené na pozemku a s tímto pozemkem trvale spojené, nemají povahu samostatné věci, protože jsou součástí pozemku, jako věci...

Trestný čin poškozování cizí věci, zahradní altán

 

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 6 Tdo 81/2008, trestný čin poškozování cizí věci, zahradní altán

Soud: Nejvyšší soud
Důvod dovolání:
Datum...

Převody nemovitostí a daňová povinnost

Aktuálně se daním věnujeme v těchto článcích:

http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

...

Vyvlastnění

Článek ze dne 6.5.2011

 

Otázka vyvlastnění a osvobození od daně z příjmu


V článku, ve kterém se stručně zmiňujeme o problematice vyvlastnění, se...

Daň z příjmů a dary

Aktuálně se daním věnujeme v těchto článcích:

http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

...

Zajištění majetku obviněného

Článek ze dne 1.3.2011

 

Zákon 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění - § 47 – zajištění majetku obviněného

 

Trestní řád v uvedeném...

Trestný čin poškozování věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 289/2003, ze dne 13.3.2003

Trestný čin poškozování věřitele

Z výše uvedeného usnesení z roku...