Převod nemovitosti podle nového občanského zákoníku

Převod nemovitosti podle NOZ

"Podle přechodných ustanovení nového občanského zákoníku se budou novým občanským zákoníkem řídit práva a povinnosti vzniklá ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tj. od 1.1.2014. Pokud NOZ nestanoví jinak, budou se jeho ustanoveními řídit i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných i věcných, ovšem jejich vznik, stejně tak jako práva a povinnosti z nich vzniklá přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se budou řídit dosavadní právní úpravou. Ještě dlouhou dobu tak bude nutno znát nejen nový občanský zákoník a nové právní předpisy přijaté v souvislosti s novým občanským zákoníkem, ale bude nutno se vracet i k dosavadní právní úpravě......... ..........." 

V současné době pro vás připravujeme knihu o převodu nemovitostí a všem, co s převodem nemovitosti souvisí. Z tohoto důvodu jsme text, který zde byl původně umístěný, stáhli. Ale nezoufejte a sledujte www.rapravo.cz. Připravujeme tam pro vás články a semináře zdarma na téma nový občanský zákoník. Přečtěte si také vzorovou smlouvu o převodu nemovité věci připravenou podle nového občanského zákoníku.