Rejstříky

Pozn. autora ze dne 4.6.2013:

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

  • Rejstříky:

 

- obchodní rejstřík - www.obchodnirejstrik.cz nebo https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
- živnostenský rejstřík - www.zivnostenskyrejstrik.cz
- evidence úpadců - www.justice.cz

 

  • Katastr nemovitostí

 

- http://www.cuzk.cz/

 

  • Další z rejstříků, registrů, seznamů nebo užitečných odkazů

 

- ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
- Registr ekonomických subjektů
- Plátci daně z přidané hodnoty - DPH
- Rejstřík trestů
- Insolvenční rejstřík
- www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad
- www.uur.cz/
- www.crr.cz/cs/
- www.obce.cz
- www.justice.cz
- www.mvcr.cz
- www.statnisprava.cz
- www.sbirka.cz
- a další

 

  • Portál veřejné správy:

 

Těm, kdo se blíže chtějí s problematikou práva nemovitostí či s postupy úřadů seznámit, doporučujeme navštívit stránky http://portal.gov.cz


Na těchto stránkách najdete:


1/ Životní situace - postupy pro řešení životních situací ve vztahu k veřejné správě a důležité informace o tom, jak vyřídit svá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, informace o správních nebo jiných poplatcích, odkazy na formuláře a platné právní předpisy (postupy jsou rovněž propojeny s kontakty na orgány veřejné správy, včetně mapových služeb).


2/ Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů a také vybrané předpisy, a to - Ústavu ČR, občanský a obchodní zákoník, stavební zákon, trestní zákon, zákoník práce, zákon o obcích a zákon o krajích, zákon o veřejných dražbách atp.


3/ Návrhy legislativních dokumentů – na stránkách Úřadu vlády České republiky je možno se seznámit s připravovanými návrhy legislativních dokumentů. Nejde jenom o konečnou podobu dokumentů, ale také o jejich verze určené k mezirezortnímu připomínkovému řízení. Je tedy možné sledovat celý proces vývoje legislativního materiálu, který bude projednáván vládou.


4/ Adresář - kontakty a spojení na orgány státní správy, samosprávy a na další subjekty veřejné správy (fulltextového vyhledávání nebo vyhledání podle regionů nebo druhu.


5/ Dále na těchto stránkách najdete odkazy na - Sbírku zákonů a mezinárodních smluv ČR, Základní dokumenty EU, Úřad vlády a ústřední orgány státní správy, nejrůznější věstníky, seznam znalců a tlumočníků, znaleckých ústavů, notářů, notářskou komoru, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo spravedlnosti, Informační server českého soudnictví Justice, Exekutorskou komoru, soudy – vrchní, krajské, okresní, zastupitelství – vrchní, krajská a okresní a další.


1.3.2011

 

Tento článek souvisí s dalšími články knihy:
- Převod nemovitosti
- O katastru nemovitostí
- Zákon č. 265/1992 Sb.
- Zákon o vlastnictví bytů
- Družstevní vlastnictví
- Správní řízení I a II
- Přehled legislativy
- Kupní smlouva – vzor
- Kupní smlouva – převod bytové jednotky – vzor
- Návrh na vklad – vzor
- Nový Občanský zákoník
- A dále s články umístěnými v sekcích Občanské, Obchodní, Správní, Finanční a Trestní právo a Judikatura