Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Úrok z prodlení

...

Lichva

Lichva

 

...

Společnost podle nového občanského zákoníku a tichá společnost

Článek ze dne 3.1.2014

Níže uvedenými ustanoveními se navrhuje nahradit dosavadní úpravu sdružení...

Nový občanský zákoník a kupní smlouva

Kupní smlouva

Obecná ustanovení

Základní ustanovení

...
Právo cesty

Při stanovení náhrady za zřízení věcného břemene cesty podle § 151o odst. 3 obč. zák. nelze vycházet z ceny určené podle cenových předpisů. Je třeba zvážit všechny okolnosti případu, zejména...

Spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení

...

Správní řízení II

Článek ze dne 1.3.2011.

 

Jedním z mnoha správních řízení je např. řízení o...

Správní řízení

Článek ze dne 1.3.2011.

 

...

Zákon o obchodních korporacích - komanditní společnost

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

 

...
Zákon o obchodních korporacích - akciová společnost I

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...