Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Zákon o obchodních korporacích - akciová společnost II

Díl 5

 

                Orgány společnosti

...
Zákon o obchodních korporacích - závěrečná a přechodná ustanovení

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...
Zákon o obchodních korporacích - družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

 

...
Zákon o obchodních korporacích - společnost s ručením omezeným

Několik poznámek k s.r.o.

 

  1. zákonem o obchodních korporacích se řídí práva a povinnosti vzniklá ode dne účinnosti...
Zákon o obchodních korporacích - veřejná obchodní společnost

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 

...

Zákon o obchodních korporacích

 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dle  § 786 nabývá účinnosti dnem 1....

Rozsudek pro uznání

Rozsudek pro uznání

Usnesení soudu vydané v občanském soudním řízení je listinou vydanou soudem České republiky; k tomu, aby bylo...

Bezdůvodné obohacení

Článek ze dne 16.6.2013

...

Smlouva - neplatnost, bezdůvodné obohacení

28 Cdo 620/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka...

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - předkupní a zástavní právo

21 Cdo 3472/2011

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

...