Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 25 CDO 1849/2001 - poškození domu

 

Právní věta: Zhotovitel, který na základě smlouvy o úpravě věci vadně provedl vnější omítku domu, čímž způsobil poškození domu (zvlhnutím zdiva, zatékáním a popraskáním...

Vyklizení pronajaté nemovitosti a svépomoc

Článek ze dne 31.5.2011

 

Vyklizení pronajaté nemovitosti a svépomoc

 

Pronajmout nemovitost a mít tak možnost přilepšit si do svého rozpočtu...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 1840/2003, obnova katastrálního operátu a změna vlastnictví

 

Právní věta: Obnova katastrálního operátu nemá vliv na hmotně právní vztahy k nemovitostem a nemůže měnit vlastnictví k nim.

 

Soud: Nejvyšší soud...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn 22 CDO 1627/1999 - neoprávněná stavba

 

Právní věta: Jestliže s tím souhlasí vlastník pozemku, lze při rozhodování dle § 135c obč. zák. pozemek zastavěný neoprávněnou stavbou přikázat za náhradu do vlastnictví...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 25 CDO 312/2005 - souhlas ke kupní smlouvě a zákon o majetku státu

 

Právní věta: Rozhodování ministerstva financí o udělení souhlasu ke kupní smlouvě podle § 22 odst. 3 a § 44 zákona č. 219/2000 Sb. je výrazem vůle státu jako vlastníka věci...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 CDO 296/2003 - zástavní právo, zástavní smlouva a její neplatnost

 

Právní věta: Zástavní právo zásadně nebrání vlastníku zástavy (zástavnímu dlužníku) nakládat se zástavou. Nestanoví-li zákon něco jiného, může zástavní dlužník zástavu zcizit, znovu...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 28 CDO 3372/2007 - zákon o vlastnictví bytů, žaloba na vyklizení společné části domu

 

Právní věta: Společenství vlastníků jednotek je věcně aktivně legitimováno k podání žaloby na vyklizení společné části domu užívané třetí osobou bez právního důvodu....

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 8 TDO 833/2005 - prodej bytu a zamlčení podstatných skutečností

 

Právní věta:

 

I. Podvodné jednání prodávajícího spočívající v zamlčení podstatných skutečností není vyloučeno v souvislosti s prodejem...

Prodej bytu a zamlčení podstatných skutečností

 

Právní věta:

 

I. Podvodné jednání prodávajícího spočívající v zamlčení podstatných skutečností není vyloučeno v souvislosti s prodejem...

Porosty jako součást pozemku a krádež

 

Právní věta: Porosty vysázené na pozemku a s tímto pozemkem trvale spojené, nemají povahu samostatné věci, protože jsou součástí pozemku, jako věci...