Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Trestný čin poškozování cizí věci, zahradní altán

 

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 6 Tdo 81/2008, trestný čin poškozování cizí věci, zahradní altán

Soud: Nejvyšší soud
Důvod dovolání:
Datum...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 1090/2000 - vlastník neoprávněné stavby

 

Právní věta: K žalobě na uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby podle § 135c odst. 3 obč. zák. je věcně legitimován i vlastník neoprávněné stavby...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 32 CDO 2421/2009 - příslušenství věci a pohledávka

 

Právní věta: Smlouvou o postoupení pohledávky lze postoupit samostatně příslušenství pohledávky (právo na úroky z prodlení), aniž by byla postoupena i samotná pohledávka....

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 CDO 2098/2005 - příslušenství věci a zástavní právo

 

Právní věta: Určení příslušenství zastavované věci nepředstavuje podstatnou náležitost smlouvy o zřízení zástavního práva (zástavní smlouvy). Vzniklo-li zástavní právo k věci...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 31 CDO 2772/2000 - příslušenství věci

 

Právní věta: Tvoří-li příslušenství věci hlavní nemovitost, může dojít k jeho převodu na jiného smlouvou, jen jestliže byla v této smlouvě vyjádřena vůle převést rovněž...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 28 Cdo 1470/2010 - součást pozemku, autobazar

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 10/26/2010
Spisová značka: 28 Cdo 1470/2010
Typ rozhodnutí: USNESENÍ
Heslo: Součást věci
Věc
Dotčené předpisy: § 119...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 4420/2009 - elektrická přípojka

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 01/07/2010
Spisová značka: 22 CDO 4420/2009
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo:
Dotčené předpisy:
Kategorie rozhodnutí: C...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 37/2000 - studna

 

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 02/28/2002
Spisová značka: 22 CDO 37/2000
Typ rozhodnutí:
Heslo:
Dotčené předpisy: § 121 odst. 1 předpisu č...

Převody nemovitostí a daňová povinnost

Aktuálně se daním věnujeme v těchto článcích:

http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

...

Vyvlastnění

Článek ze dne 6.5.2011

 

Otázka vyvlastnění a osvobození od daně z příjmu


V článku, ve kterém se stručně zmiňujeme o problematice vyvlastnění, se...