Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Daň z příjmů a dary

Aktuálně se daním věnujeme v těchto článcích:

http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

...

Zákon č. 40/1964 Sb. Ochrana osobnosti

Článek ze dne 9.5.2011

 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ochrana osobnosti podle občanského zákoníku


§ 11


Fyzická osoba má...

Zákon č. 40/1964 Sb. Právnické osoby

Článek ze dne 9.5.2011

 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a právnické osoby

 

§ 18


(1) Způsobilost mít práva a povinnosti...

Zákon č. 40/1964 Sb. Fyzické osoby

Článek ze dne 9.5.2011

 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a fyzické osoby


§ 7
(1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a...

Součást věci

Článek ze dne 29.4.2011

 

Součást věci

 

V článku o převodech nemovitostí se zmiňujeme o tzv. součástech věci a o příslušenství věci. Proto...

Krátce k darovací smlouvě

Článek ze dne 2.5.2011

 

Krátce k darovací smlouvě

 

V hlavě třetí občanského zákoníku najdeme ustanovení vztahující se k darovací smlouvě,...

Předběžné opatření a poznámka v katastru nemovitostí

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.06.2008, čj. 9 As 60/2007 – 42

 

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.06.2008, čj....

Odstoupení od smlouvy - rozsudek NS ČR

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 16.6.2003, sp.zn. 22 Cdo 534/2002

Uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ČR je zajímavý pro ty, kteří se...

Věcné břemeno (místnost zatížená věcným břemenem)

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.6.2008, sp.zn. 22 Cdo 1304/2007.

 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl svým rozsudkem ze dne 25.6.2008, sp...

Věcná břemena

Článek ze dne 26.4.2011

 

Stručně k věcným břemenům podle občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.z.)


...