Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Družstvo, založení, členství

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo, jeho založení,...

Družstvo a jeho orgány

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo a jeho orgány...

Zákon o vlastnictví bytů

Článek ze dne 1.3.2011

 

Zákon č. 72/1994 Sb. v platném znění tzv. zákon o vlastnictví bytů

 

Stručný úvod do problematiky
 

...
Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Zveřejněno dne 11.4.2011

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY (371/2004 Sb.), ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek a které nabylo...

ČÚZK

Článek ze dne 11.4.2011

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK, www.cuzk.cz)

 

...

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zde naleznete nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon...

Zajištění majetku obviněného

Článek ze dne 1.3.2011

 

Zákon 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění - § 47 – zajištění majetku obviněného

 

Trestní řád v uvedeném...

Kupní smlouva - vzor

Vzor byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2013. Pro aktuální informace sledujte Aktuality na...

Katastr nemovitostí

Zde naleznete nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon...

Družstevní vlastnictví, převod členských práv a povinností, družstvo

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstevní vlastnictví, převod členských práv a...