Občanské právo + Správní právo + Obchodní právo + Trestní právo a daně + Judikatura

Družstevní byty

Článek ze dne 1.3.2011

 

Družstevní vlastnictví, převod členských práv a povinností, družstvo

Velmi často se v inzerátech setkáme...

Trestný čin poškozování věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 289/2003, ze dne 13.3.2003

Trestný čin poškozování věřitele

Z výše uvedeného usnesení z roku...