Úrok z prodlení

Výši zákonných úroků z prodlení stanoví od 1. 1. 2014 nově nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Toto nařízení bylo vydané k provedení nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 351/2013, t. j. před 1. 1. 2014, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. 1. 2014.

Článek ze dne 17.1.2014