Vodní dílo a naléhavý právní zájem obce na určení vlastnického práva

Je-li vlastnictví vodního díla sporné, má obec, na jejímž území leží, naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k tomuto dílu. Bez takového určení, stavícího najisto vlastnictví vodního díla, by totiž obec nemohla plnit své zákonné povinnosti ve vztahu k tomuto vodnímu dílu. Na tom nic nemění ani to, že ohledně vodního díla probíhá správní řízení, ve kterém je významné, zda tato obec není vlastníkem vodního díla.

Více se dočtete na www.nsoud.cz v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 3483/2013, ze dne 9. 4. 2014