Výpověď

PRÁVNÍ PORADNA

 

Dotaz:

Uzavřel jsem nájemní smlouvu na pronájem bytu na 2 roky. Mám ale nabídku na lépe placené zaměstnání v jiném městě. Jak můžu co nejrychleji vypovědět nájem?

 

Odpověď

Obecně lze říci, že pokud byl nájem věci ujednán na dobu určitou lze jej vypovědět v případě, že ve smlouvě jsou uvedeny důvody takové výpovědi a výpovědní doba.

Podle § 2287 NOZ ale může nájemce vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Článek ze dne 20.1.2014