Vyvlastnění

Článek ze dne 6.5.2011

 

Otázka vyvlastnění a osvobození od daně z příjmu


V článku, ve kterém se stručně zmiňujeme o problematice vyvlastnění, se mj. zmiňujeme i o podmínkách vyvlastnění. Mimo jiné platí, že vyvlastnění je možné pouze za náhradu. To znamená, že osobě náleží náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby nebo ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu. V případě, že obvyklá cena by byla nižší než cena zjištěná dle cenového předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné. Výši náhrady určuje znalecký posudek.

 

V této souvislosti je nutné zmínit, že náhrada za vyvlastnění je osvobozena od daně z příjmu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zc) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.