Vzor smlouvy podle nového občanského zákoníku

Jak jsme slíbili, tak jsme také splnili a protože jste v rekordně krátkém čase ocenili vzor kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku více než 25 „liky“,  zveřejnili jsme jej v předem avizovaném termínu. Už brzy vás zase pozveme, abyste si stáhli další vzory popř. pro velký zájem zopakujeme akci se vzorem kupní smlouvy, proto naše stránky pečlivě sledujte.

Připravujeme pro vás také článek týkající se smluvní pokuty, kterou lze smluvně zajistit splnění některé ze smluvních povinností. Abyste to ale neměli tak jednoduché, článek bude ukrytý v některé části našich www stránek, takže jej budete muset chvíli hledat.

Přejeme vám úspěšný den.