Vzor smlouvy podle nového občanského zákoníku - darovací smlouva

 

 

Darovací smlouva

podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

1.jméno a příjmení……………..

datum nar. ……………….

bytem v ………….. PSČ ……..

dále jen jako „dárkyně“

a

2.jméno a příjmení ………….

datum nar. ……………….

bytem v ………….. PSČ ……..

dále jen jako „obdarovaná“

takto:

 

Čl. I

Dárkyně prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví ...............................................

Vzhledem k naší trpké zkušenosti, kdy jsme zdarma nabízeli vzory smluv a všichni je pilně stahovali, aniž by zanechali alespoň poděkování v podobě kliknutí na "To se mi líbí", jsme se rozhodli, vzory smluv stáhnout a zveřejnit je dne 8.2.2014 v době od 20:00 do 21:00, ale za podmínky, že se do té doby objeví alespoň 25 kliknutí na "To se mi líbí. 

Protože se ale do uvedené doby, na rozdíl od kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku, nepodařilo nashromáždit potřebný počet "liků" pro vzor darovací smlouvy, byl v avizovaném termínu zveřejněn pouze vzor kupní smlouvy, který daný počet liků obdržel.

Už brzy vás však zase pozveme, abyste si stáhli další vzory popř. pro velký zájem zopakujeme akci se vzorem kupní smlouvy, proto naše stránky pečlivě sledujte.

Nyní pro vás připravujeme článek týkající se smluvní pokuty, kterou lze smluvně zajistit splnění některé ze smluvních povinností. Abyste to ale neměli tak jednoduché, článek bude ukrytý v některé části našich www stránek, takže jej budete muset chvíli hledat.

 

Přejeme vám úspěšný den.