Zavedení eura v ČR

V otázkách Václava Moravce se Miloš Zeman mj. vyjádřil k přijetí eura tím způsobem, že jako velký optimista by mluvil o roce 2015, nicméně by si dal ještě rok nebo dva rezervu. Při vší úctě ke všem odborným článkům a nejrůznějším názorům na zavedení eura i na názory proti jeho zavedení je jeden fakt neprosto nezpochybnitelný. Během naší návštěvy Londýna na letních OH se nám eurem nepodařilo nikde zaplatit. Nikdo ho totiž nechtěl.

Citováno z www.ceskatelevize.cz

Tak dle mého názoru zásadním argumentem pro dlouhodobé přijetí eura není ani tak snížení
transakčních nákladů, což jsou v podstatě náklady na směnárny, ale to,že je prakticky
vyloučená spekulace s národní měnou, která je relativně slabá, má relativně slabé devizové
rezervy a každý chytřejší spekulant ji může napadnout a způsobit jí ztráty. Vzpomeňte si na
Söreše, který před už řadou let takto poničil britskou libru. Euro je natolik silná měna, že
spekulace tohoto typu, zaplaťpánbůh, není možná. Nicméně, pokud jde o datum zavedení
eura, tak o tom bych teď ani nepřemýšlel, a sice ze dvou důvodů. Za prvé my evidentně
nebudeme splňovat maastrichtská kritéria, ať už jde o výši státního dluhu, teď nemyslím ten
celkový limit, ale myslím tím deficit veřejných financí a jeho podíl na hrubém domácím
produktu. No a pak je to tranzitivní období,kdy se musíme udržet v určitém koridoru a mít
relativně pevný poměr mezi korunu a eurem. Čili, kdybych byl hodně velký optimista, tak
bych mluvil o roce 2015, ale spíše bych si dal ještě rok až 2 roky rezervu.