REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Slevy, slevy, slevy Na webových stránkách britského deníku The Daily Telegraph se objevil článek o pokutě, kterou ve Velké Británii dostal obchodní řetězec Tesco. Ve stručnosti řečeno, řetězec přišel s akční nabídkou, při které prodával košíček jahod po dobu 14 týdnů za cenu 1,99 libry s tím, že...

Procvičte si angličtinu s profíkem. Zkuste překlad následujícího článku ….. časy, slovíčka, fráze … Upozorňujeme, že připravené věty na překlad nejsou vůbec jednoduché. Jsou pro vás velkou výzvou. Překlad pro vás připravil hrdý majitel Cambridge Certificate of Proficiency in English....

Na stránkách www.rapravo.cz vám nabízíme krátký seminář k absolutní a relativní neplatnosti dle NOZ. S absolutní a relativní neplatností souvisí také otázka dispozitivnosti právní úpravy.   NOZ je založen na principu smluvní volnosti, což znamená, že si strany mohou sjednat právní vztahy...

Jsme mezi prvními, kteří jsou schopní po 1.1.2014 nabídnout vzory smluv dle aktuální právní úpravy. Pokud byl pro vás tento vzor přínosem, klikněte prosím na „To se mi líbí.“ Děkujeme vám.     Nájemní smlouva uzavřená podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném...

Ačkoli otázka zákonné záruky na spotřební zboží nespadá pod problematiku, které se věnují tyto webové stránky, je pro širokou veřejnost natolik zajímavá, že jsme se rozhodli této otázce ve stručnosti věnovat.   Ministerstvo průmyslu a obchodu se společně s Ministerstvem spravedlnosti nedávno...

Nový zákon o zvláštních soudních řízeních (ZŘS - sněmovní tisk 931), přijatý v souvislosti s NOZ a novelou OSŘ, má 512 paragrafů a jeho výsledkem je vyčlenění nesporných řízení do samostatného zákona. Zákon je rozdělen na část obecnou a zvláštní. Pokud obecná část tohoto zákona neupravuje některou...

V souvislosti s přijatým NOZ byla vytvořena expertní výkladová skupina jako poradní orgán Ministerstva spravedlnosti, která je složena z původních členů rekodifikační komise a byla také doplněna o odborníky z praxe z řad soudců, státní správy či profesních právnických komor. Tato skupina se schází...

Na stránkách www.rapravo.cz pro vás připravujeme semináře k novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zdarma.

Text již není aktuální. Územní rozhodnutí a územní souhlas   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) upravuje v § 76 a násl. otázku územních rozhodnutí. Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití...

Předkupní právo je v NOZ upraveno hned na několika místech.   Podle § 704  odst. 2 platí, že má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být zcizen spoluvlastnický...