REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Využíváme těchto stránek, abychom komentovali spokojenost s Dopravním podnikem města Brna. Zašpiněné podlahy v tramvaji jsou zřejmě běžnou věcí, ale stát kusem tramvaje na červenou v křižovatce, aby auta, co mají zelenou, musely objíždět vůz až do protisměru, to se hned tak nestane. A nakonec...

Tak jsme se radovali, jak dostaneme z vánočních slev 10 GB zdarma po další tři následující měsíce. Kdybychom toto nereklamovali, nedostali jsme nic. Nakonec operátor napsal, že jsme 10 GB objednali až 1.1.2017, ale nabídka platila jen do 31.12.2016, nicméně i přesto nám v rámci vstřícnosti data...

Zveřejněno 1.1.2014 Tímto projevuji svoji vůli opustit 9 kusů akcií, ISIN LU0259919230, společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., a to v souladu s ust. § 1045 odst. 1 a § 1050 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Hodnota těchto akcií je nulová, jedná se tedy o věc...

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Je pravda, že jako pronajímatel bytu už nemusím nikomu zajišťovat bytovou náhradu?   Odpověď: NOZ v současné době již nestanoví povinnost poskytovat ze strany pronajímatele nájemci bytovou náhradu. Podle § 3076 NOZ však platí, že pokud bylo přede dnem nabytí...

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu na pronájem bytu na 2 roky. Mám ale nabídku na lépe placené zaměstnání v jiném městě. Jak můžu co nejrychleji vypovědět nájem?   Odpověď Obecně lze říci, že pokud byl nájem věci ujednán na dobu určitou lze jej vypovědět v případě, že ve...

PRÁVNÍ PORADNA   Otázka: Slyšela jsem, že v NOZ je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k nemovitosti. Pokud vím, dosud to bylo možné jen u movité věci.   Odpověď: Máte pravdu, po 1.1.2014 je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k věci nemovité, což znamená, že kupující bude mít...

Kauce – nájem Dotaz: Majitel bytu nám poslal návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu, podle které požaduje tříměsíční kauci. Pro nás je kauce v takové výši problém. Má na kauci v takové výši právo? Odpověď Bohužel, musíme konstatovat, že podle NOZ je kauce k zajištění plnění nájemcových...

Dotaz: Soused na svém pozemku často pálí nejrůznější odpad z domácnosti i ze zahrady a kouř nám tak pravidelně ztrpčuje život. Jak takové případy řeší nový občanský zákoník? Odpověď: Podle NOZ § 1013 a násl. se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín...

Otázka: V prvním týdnu roku 2014 jsem uzavřel s pronajímatelem nájemní smlouvu na pronájmu bytu, avšak později jsem zjistil, že ve smlouvě vůbec není ujednána tzv. úhrada za plnění spojená s užíváním bytu. Je taková smlouva vůbec platná? Odpověď: Podle NOZ stačí, pokud je mezi stranami nájemní...

  Podnájem Otázka: Jak upravuje NOZ podnájem od 1.1.2014, je stále nutný souhlas pronajímatele s podnájmem bytu? Odpověď: Po 1.1.2014 je nutno rozlišovat, zda nájemce v bytě trvale bydlí (jedná se o faktický stav), pak se souhlas nevyžaduje. Např. je tedy možno v bytě dál bydlet a přenechat...