Všechny reality

Aktuality

Před nedávnem jsme psali o postoji ČNB k problematice opuštění akcií. Se stejným problémem jsme se obrátili se žádostí o autorský výklad příslušného ustanovení nového občanského zákoníku na Ministestvo spravedlnosti. Od naší žádosti z března 2016 uplynulo "jenom" půl roku a už tu máme odpověď !...

Dobrý den, Bytový odbor městské části Brno-Řečkovice nastěhoval do bytového domu vlastněného obcí rodinu, která všechny obtěžuje zápachem. Přes opakované stížnosti tento odbor nic neřeší. Předpokládáme, že za své činy je městská část odpovědná. Je možné se takovému jednání bránit?   Odpověď:...

Zajímali jsme se o to, zda je možné podle nového občanského zákoníku opustit akcie. ČNB na náš dotaz připustila, že opuštění akcií nový občanský zákoník umožňuje. Nicméně vymyslela, že jedinou osobou, která by mohla být oprávněna opuštěné zaknihované akcie zničit, je emitent. S tímto názorem...

Nejvyšší soud zveřejnil 9.4.2014 níže uvedenou informaci, totiž, že se stal členem pilotní mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku Nabízí se otázka, proč taková iniciativa nepřišla již dříve. "Síť předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie, jíž je Nejvyšší soud členem, rozhodla...

Pokud s naším komentářem souhlasíte, klikněte prosím na "To se mi líbí". Na webových stránkách ihned.cz se 21.1.2014 objevil článek „Re/Max: mimo realitní kanceláře se prodává stále menší objem nemovitostí“ http://byznys.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=...

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Je pravda, že jako pronajímatel bytu už nemusím nikomu zajišťovat bytovou náhradu?   Odpověď: NOZ v současné době již nestanoví povinnost poskytovat ze strany pronajímatele nájemci bytovou náhradu. Podle § 3076 NOZ však platí, že pokud bylo přede dnem nabytí...

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu na pronájem bytu na 2 roky. Mám ale nabídku na lépe placené zaměstnání v jiném městě. Jak můžu co nejrychleji vypovědět nájem?   Odpověď Obecně lze říci, že pokud byl nájem věci ujednán na dobu určitou lze jej vypovědět v případě, že ve...

PRÁVNÍ PORADNA   Otázka: Slyšela jsem, že v NOZ je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k nemovitosti. Pokud vím, dosud to bylo možné jen u movité věci.   Odpověď: Máte pravdu, po 1.1.2014 je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k věci nemovité, což znamená, že kupující bude mít...

Kauce – nájem Dotaz: Majitel bytu nám poslal návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu, podle které požaduje tříměsíční kauci. Pro nás je kauce v takové výši problém. Má na kauci v takové výši právo? Odpověď Bohužel, musíme konstatovat, že podle NOZ je kauce k zajištění plnění nájemcových...

Dotaz: Soused na svém pozemku často pálí nejrůznější odpad z domácnosti i ze zahrady a kouř nám tak pravidelně ztrpčuje život. Jak takové případy řeší nový občanský zákoník? Odpověď: Podle NOZ § 1013 a násl. se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín...