ČÚZK

Článek ze dne 11.4.2011

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK, www.cuzk.cz)

 

Při převodech nemovitostí je nezbytné mít všechny podstatné informace o nemovitosti. K získání některých informací o nemovitosti Vám mohou pomoci např. stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), www.cuzk.cz

 

Na uvedené adrese můžete najít mnoho dalších informací i nejrůznější formuláře (podání pro katastr nemovitostí i další formuláře resortu, včetně nezbytných vysvětlivek), a to návrh na vklad nemovitosti nebo návrh na vklad k jednotce, potvrzení o zániku zástavního práva, podzástavního práva či věcného břemene, ohlášení rozestavěné budovy nebo ohlášení nové stavby, návrh na sloučení parcel a mnohé další. http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE

 

Na této stránce zase najdete přehled všech katastrálních úřadů. http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_KU