Angličtina online - Advanced - test - část třetí

ČÁST TŘETÍ

11/ “Představte si, chtěl jsem koupit byt, zaplatil jsem jim rezervační poplatek, že mně zprostředkují koupi bytu”.

12/ “Půl roku jsem čekal, až mně pošlou návrh kupní smlouvy”.

13/ “Návrh pak sice po urgencích poslali, ale byl pro mě nevýhodný, dokonce jsem měl zaplatit kupní cenu předtím, než se stanu vlastníkem bytu”.

14/ “Jenomže když od koupi bytu odstoupím z vlastní viny, tak jim ke všemu zaplatím smluvní pokutu ……….”

15/ …… stěžoval si, chudák, ještě další půl hodiny. Tehdy jsem se rozhodl, že s „profíky“ nic zařizovat nebudu.

Pokračování příště

Anglický překlad

11/ "Imagine, I wanted to buy a flat, I paid the agency the reservation fee and they were supposed to mediate the purchase of the flat for me.":

12/ "I waited for half a year for them to send me the contract of purchase proposal."

13/ "After my many reminders they eventually sent the proposal, but it was unfavourable for me, I was even supposed to have paid the purchase price before I became the owner of the flat."

14/ "However, if I withdrew from the purchase through my own fault, I would, to cap it all, pay to them a contractual penalty ..."

15/ .... the poor man was complaining for another half an hour. And then I decided that I wouldn't arrange anything with "the professionals".

To be continued …

http://www.rapravo.cz/anglictina-online-advanced-test-cast-prvni

 

http://www.rapravo.cz/anglictina-online-advanced-test-cast-druha

 

http://www.rapravo.cz/anglictina-online-advanced-test-cast-ctvrta