Zápůjčka nebo půjčka?

Článek ze dne 2.1.2014

 

Zápůjčka

Zatímco před 31.12.2013 si všichni (resp. řekněme raději někteří) půjčovali peníze, po 1.1.2014 už nejde o půjčku, ale zápůjčku, neboli smluvní vztah mezi zapůjčitelem a vydlužitelem.

 

  1. Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

  2. Zřejmě nejtypičtější zastupitelnou věc jsou peníze.

  3. Rozlišujeme, zda je o zápůjčku peněžitou nebo nepeněžitou.

  4. Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale      téhož druhu.

  5. Nejsou-li ujednány úroky, lze zápůjčku splatit i bez výpovědi.

  6. Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.

  7. Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

 

Pozn. Mohlo by se stát, že dojde k záměně pojmů zápůjčka a výpůjčka. Upozorňujeme proto, že předmětem výpůjčky je věc nezuživatelná, často se jako příklad takové věci uvádí např. obraz. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli tuto nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání (§ 2193 NOZ). Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel. Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu (§ 2197 NOZ).

 

NOZ

§ 2390

 

Základní ustanovení

 

            Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

 

§ 2391

 

            (1) Má-li se peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než v jaké byla dána, splatí vydlužitel zápůjčku tak, aby se to, co se vrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno. Zápůjčka se splácí v měně místa plnění.

 

            (2) Při nepeněžité zápůjčce se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána; nezáleží na tom, zda její cena mezitím stoupla nebo klesla.

 

§ 2392

 

            (1) Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech.

 

            (2) Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu.

 

§ 2393

 

            (1) Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.

 

            (2) Nejsou-li ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

 

§ 2394

 

            Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.