REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Připravili jsme pro vás rovněž články týkající se zákona o obchodních korporacích, které jsou přehledně rozdělené na jednotlivá témata např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Více na http://www.rapravo.cz/pravo/obchodni-pravo

Článek ze dne 21.12.2013 Související články http://www.rapravo.cz/najem http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu http://www.rapravo.cz/najem-dopravniho-prostredku http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani http://www.rapravo.cz/ubytovani V tomto článku bychom se chtěli, alespoň ve...

Článek ze dne 20.12.2013   Nový občanský zákoník a věcná břemena   Věcná břemena jsou v NOZ upravena v ustanoveních §§ 1257 až 1308.   NOZ nyní rozděluje břemena na tzv. služebnosti a dále na reálná břemena. Služebnosti dělí NOZ na služebnosti pozemkové a služebnosti osobní...

Slevy, slevy, slevy Na webových stránkách britského deníku The Daily Telegraph se objevil článek o pokutě, kterou ve Velké Británii dostal obchodní řetězec Tesco. Ve stručnosti řečeno, řetězec přišel s akční nabídkou, při které prodával košíček jahod po dobu 14 týdnů za cenu 1,99 libry s tím, že...

Procvičte si angličtinu s profíkem. Zkuste překlad následujícího článku ….. časy, slovíčka, fráze … Upozorňujeme, že připravené věty na překlad nejsou vůbec jednoduché. Jsou pro vás velkou výzvou. Překlad pro vás připravil hrdý majitel Cambridge Certificate of Proficiency in English....

Na stránkách www.rapravo.cz vám nabízíme krátký seminář k absolutní a relativní neplatnosti dle NOZ. S absolutní a relativní neplatností souvisí také otázka dispozitivnosti právní úpravy.   NOZ je založen na principu smluvní volnosti, což znamená, že si strany mohou sjednat právní vztahy...

Jsme mezi prvními, kteří jsou schopní po 1.1.2014 nabídnout vzory smluv dle aktuální právní úpravy. Pokud byl pro vás tento vzor přínosem, klikněte prosím na „To se mi líbí.“ Děkujeme vám.     Nájemní smlouva uzavřená podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném...

Ačkoli otázka zákonné záruky na spotřební zboží nespadá pod problematiku, které se věnují tyto webové stránky, je pro širokou veřejnost natolik zajímavá, že jsme se rozhodli této otázce ve stručnosti věnovat.   Ministerstvo průmyslu a obchodu se společně s Ministerstvem spravedlnosti nedávno...

Nový zákon o zvláštních soudních řízeních (ZŘS - sněmovní tisk 931), přijatý v souvislosti s NOZ a novelou OSŘ, má 512 paragrafů a jeho výsledkem je vyčlenění nesporných řízení do samostatného zákona. Zákon je rozdělen na část obecnou a zvláštní. Pokud obecná část tohoto zákona neupravuje některou...

V souvislosti s přijatým NOZ byla vytvořena expertní výkladová skupina jako poradní orgán Ministerstva spravedlnosti, která je složena z původních členů rekodifikační komise a byla také doplněna o odborníky z praxe z řad soudců, státní správy či profesních právnických komor. Tato skupina se schází...